Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 10.04.2015, doc. Ing. Peter Tauš, PhD.z Technickej unierzity Košice, téma kontaktovej besedy - obnoviteľné zdroje energie