Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.z Technickej unierzity Košice, téma kontaktovej besedy - obnoviteľné zdroje energie

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 7.12. 10:08
  • Utorok 8.12. 10:08
  • Štvrtok 10.12. 10:08
  • Piatok 11.12. 10:08
  • Pondelok 14.12. 10:08
  • Utorok 15.12. 10:08
  • Štvrtok 17.12. 10:08