Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 23.04.2015, profesor Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, doktorka Ingrid Papajová , téma : kliešťová sezóna