Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ivan Krasko

Ivan Krasko

Záznam rozprávania básnika, ktorého si každý váži, obdivuje jeho tvorbu, mnohí poznajú jeho básne naspamäť - aj keď nemusia; mnohých inšpirovala a za mnohých pomenovala ich vlastné pocity. Pritom v učebniciach a v slovníkoch nájdeme informáciu, že jeho tvorba vyšla v dvoch zbierkach - Nox et solitudo a Verše. Áno, pripomenieme si hlas Ivana Krasku v unikátnej nahrávke z roku 1955. Básnik, vlastným menom Ján Botto, mal vtedy 79 rokov. Hovoril o sebe, o svojich veršoch, a čítal z nich – a my teraz aspoň na chvíľu - aj so symbolickým tlkotom hodín v pozadí nahrávky -  s ním pobudneme:

  Ivan Krasko 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z učebníc vieme, že Ivan Krasko napísal dve zbierky. Július Paštéka vo svojej knihe „Takto som ich poznal“ však napísal: „Do života 80-ročného básnika vstúpila v roku 1956 mladá pekná sochárka, ktorá pracovala na jeho buste. Vzplanul k nej stareckou láskou, stala sa jeho inšpirátorkou. Vznikla tak zbierka. Keď stará lipa zakvitne. Obsahovala 11 básní. Sochárka Alina Ferdinandy sa o nej zdôverila Jozefovi Felixovi. Rukopis zbierky ostal u Felixa, po jeho smrti ju však pani Felixová darmo hľadala. Ak išlo o originál, zbierka je navždy stratená,“ píše vo svojej knihe Július Paštéka. A ktovie – možno raz sa niekde objaví. My si však pripomeňme známu tvorbu Ivana Krasku – jeho báseň Prší, prší v sugestívnej interpretácii Karola Machatu:

Ivan Krasko 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.