Listy z frontu

Listy z frontu

Prvá svetová vojna natrvalo poznačila rodiny tých asi 65 miliónov mužov, ktorý museli narukovať do uniforiem všetkých bojujúcich armáda. Vzájomná korešpondencia medzi vojakmi na frontoch a rodinami v zázemí je nielen pozoruhodnou pamiatkou pre príbuzných ale aj zdrojom zaujímavých informácií pre historikov.

Pri príležitosti 100. výročia konca Prvej svetovej vojny pripravil Slovenský rozhlas sériu pätnástich relácií, v ktorom si môžete vypočuť nielen ukážky z tejto korešpondencie ale aj spomienky veteránov. Odborným komentátorom tohto málo známeho sveta neraz intímnych a dojemných reflexií bola doktorka Gabriela Kováčová Dudeková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ukážky z korešpondencie čítali - Přemysl Boublík a Táňa Kusá.


19180608_Kragujevac_cut.jpg

Obsah:


Časť prvá: Čo bola poľná pošta

Časť druhá: Nadšenie z vojny a vytriezvenie z nej

Časť tretia: Z karpatského frontu

Časť štvrtá: Vojna a štátna propaganda

Časť piata: O čom bolo zakázané písať

Časť šiesta: Pošta z lazaretov a nemocníc

Časť siedma: Správy zo zajatia

Časť ôsma: Listy manželov a milencov

Časť deviata: Listy prominentov

Časť desiata: Osudy radového vojaka

Časť jedenásta: Nikdy nedoručená pošta

Časť dvanásta: Ženy píšu na front a do Ameriky

Časť trinásta: Listy vzbúrencov

Časť štrnásta: Za čo bojujeme

Časť pätnásta: Koniec vojny