Slovník antropologický

Slovník antropologický

Antropologický slovník:

Moderná antropológia je interdisciplinárny vedecký odbor, ktorý hľadá odpovede na základné otázky ľudského rodu: Odkiaľ prichádzame? Akí sme? Kam ideme?. Súčasná antropológia vychádza z poznania, že ľudia a ľudské spoločenstvá, ich vznik, vývoj a premeny sú určované navzájom sa ovplyvňujúcimi danosťami - biologickými, medicínskymi, psychologickými, sociálnymi, kultúrnymi atď. Nevyhnutné je preto, aby moderná antropológia používala celostný výskum.

Rozhlasový Antropologický slovník v jeho prvej 40-dielnej sérii je pokusom priblížiť poslucháčovi Slovenského rozhlasu základné pojmy tejto vednej disciplíny a prípadne ho motivovať, aby siahol po populárnej resp. i odbornej literatúre.

Druhá India. Sprievodcom v obidvoch sériách Antropologického slovníka je doktorka Helena Tužinská z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Spolu s ňou vás bude sprevádzať Peter Turčík, ktorý cyklus pripravil.

Abecedný zoznam pojmov


A
čo je to antropológia
biologická antropológia
ďalšie odvetvia antropológie
sociálna a kultúrna antropológia
vzťah antropológie a ekonomiky
metódy antropologického výskumu 1. časť
metódy antropologického výskumu 2. časť
ako má antropológ viesť interview
M
myslenie , pamäť, spomienky
mesiac

C,Č
cudzinec
čas
čuch

N
náboženstvo 1. časť
náboženstvo 2. časť

E
etnografia
predmet a metóda skúmania etnografie
emócie
etnicita
P
priestor 1. časť
priestor 2. časť a čas
príbuzenské vzťahy 1. časť
príbuzenské vzťahy 2. časť
príbuzenské vzťahy 3. časť
vzťah človeka k prírode 1. časť
vzťah človeka k prírode 2. časť
pamäť


H
hmat

R
rasa
reč
rituály
rod

Ch
chuť

S
sluch
spomienky
stereotypy

J
jazyk

T
totem

K
neverbálna komunikácia
medziľudská, symbolická komunikácia
komunikácia s cudzincami
prehistorické počiatky kultúry
Z
zrakIndia
V najrozvinutejšej podobe možno kasty nájsť v hinduistickom systéme sociálnej stratifikácie v Indii. Bližší pôvod tohto systému je nejasný, hoci je známe že existuje už prinajmenšom 2000 rokov. Spoločenské skupiny známe ako kasty sú navzájom oddelené náboženskými pravidlami rituálnej čistoty a sú hierarchicky zoradené od čistých po nečisté. Čiže každá kasta je “čistejšia“ ako kasta pod ňou. Kontakty medzi kastami sú zakázané, lebo nižšie kasty by mohli „poškvrniť“ vyššie, keby sa k nim priveľmi priblížili.

Príslušnosť ku kaste sa delí a hinduisti ju pokladajú za bohom predurčenú. Vyžaduje sa, aby členovia kasty vstupovali do manželstva len s príslušníkmi svojej kasty. Tradične sa kasty spájajú s určitými druhmi zamestnania, čo naďalej upevňuje sociálnu segregáciu. Keďže príslušnosť ku kaste je trvalá a nemenná, v tomto ustrnutom kastovom systéme nie je možný nijaký sociálny pohyb nahor (či nadol) po spoločenskom rebríčku ani prostredníctvom manželstva či vlastného úsilia.

Neskôr na koniec klasifikácie pribudla ďalšia kasta - “haridžanovia“ či nedotknuteľní, ktorí robia najšpinavšie práce, ako je čistenie ulíc či záchodov. Okrem týchto hlavných kást je ešte niekoľko tisíc podkást na vidieku: sú známe pod menom džáti. Viac o spoločenskej stratifikácii sa dozviete v ďalších pokračovania Antropologického slovníka. Hosťom v štúdiu bola kultúrna antropologička Helena Tužinská (FiF UK V Bratislave), ktorá v Indii absolvovala ročný výskumný pobyt.
India 1. časť: indický subkontinent
India 2. časť: náboženstvo 1.diel
India 3. časť: náboženstvo 2.diel
India 4. časť: védy
India 5. časť: kasty 1.diel
India 6. časť: kasty 2.diel
India 7. časť: národ
India 8. časť: posvätné kravy
India 9. časť: bravčové mäso
India 10. časť: odievanie 1.diel
India 11. časť: odievanie 2.diel
India 12. časť: odievanie 3.diel

India 13. časť: ajurvéda
India 14. časť: potraviny
India 15. časť: smrť; pohrebné rituály 1.diel
India 16. časť: smrť; pohrebné rituály 2.diel
India 17. časť: smrť; pohrebné rituály 3.diel
India 18. časť: hudobné prejavy 1.diel
India 19. časť: hudobné prejavy 2.diel
India 20. časť: sviatky 1.diel
India 21. časť: sviatky 2.diel
India 22. časť: sviatky 3.diel
India 23. časť: sviatky 4.diel

AFRIKA
Subsaharská Afrika, predtým nazývaná „čierna Afrika“, je oblasť Afriky na juh od Sahary, oddelená pásmom Sahel. Geograficky je to územie afrického kontinentu, ktoré leží na juh od púšte Sahara. Politicky pozostáva zo všetkých afrických krajín, ktoré sa nachádzajú, úplne alebo čiastočne, na juh od Sahary (výnimkou je Sudán). Severná časť Afriky sa považuje za časť arabského sveta. Somálsko, Džibutsko, Komory a Mauritánia sú geograficky takisto časťou subsaharskej Afriky, ale tiež časťou arabského sveta. Doktorka Viera Vilhanová z Ústavu orientalistiky SAV nám priblíži niektoré pozoruhodné poznatky kultúrnej antropológie o tejto nami opomínanej časti Afriky.Afrika 1. časť: subsaharská Afrika
Afrika 2. časť: objavovanie Afriky
Afrika 3. časť: vzdelávanie; komunikácia
Afrika 4. časť: náboženstvo 1. diel
Afrika 5. časť: náboženstvo 2. diel
Afrika 6. časť: náboženstvo 3. diel
Afrika 7. časť: náboženstvo 4. diel 

Afrika 8. časť: Etiópia 1. diel
Afrika 9. časť: Etiópia 2. diel
Afrika 10. časť: rodina 1. diel
Afrika 11. časť: rodina 2. diel
Afrika 12. časť: návrat ku koreňom


Autor cyklu: Peter Turčík