Thespidova kára

Thespidova kára

Dvadsiate storočie nebolo ľahkých sto rokov v každom ohľade. Civilizácia zaznamenala obrovský skok, či už v pozitívnom ale aj v negatívnom význame. Dynamickým vývojom prešlo samozrejme aj divadelné umenie, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života širokých más. Divadelná produkcia na Slovensku zaznamenala kľúčový prerod - z amatérskeho a ochotníckeho zázemia sa stávalo postupne umením s profesionálnymi súbormi a zázemím.
Rozhlasový cyklus Thespidova kára je iba stručný náčrt dejín profesionálneho divadelného kumštu na Slovensku. V tomto cykle absentuje pohľad na vývoj činohry. Dôvod je jednoduchý - činoherné divadlo na Slovensku, jeho rozmach - najmä od 40-tych rokov 20. storočia až po súčasnosť - si zasluhuje samostatný cyklus.
Jednotlivé diely koncentrovane sumarizujú témy a kvôli obsahovej košatosti sú teda skôr podnetom pre poslucháča, aby sa individuálne zameral na spoznanie vývoja moderného divadla na Slovensku. Jednotlivé kapitoly sa venujú začiatkom Slovenského národného divadla, baletu, opere, bábkovému divadlu, scénografii, špecifickému žánru rozhlasovej hry. Ale aj fenoménu Radošinského naivného divadla, lebo ono predstavuje príklad organického skĺbenia amatérskeho, ochotníckeho divadla s výsostne profesionálnym milieu.

Reláciu pripravil Peter Turčík   

(Prelistujte si aj náš Teatrologický slovník)

thespidova_kara_02_cut.jpg

 OBSAH  
  Marška  
  Balet

  Opera

  Radošinské naivné divadlo

  Scénografia

  Bábkové divadlo

  Rozhlasová hra

  Marionety