Príbehy veľkých myšlienok

Príbehy veľkých myšlienok

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili

Ja myslím rád. Ja si totiž myslím, že myslenie má budúcnosť ", povedal raz jeden slávny humorista a komediant. „ No, dúfajme, dúfajme! ", odvetil druhý.

Ako to bude s budúcnosťou myslenia - možno našťastie - nevieme. Jedni ju vďaka letiacemu technologickému pokroku vidia v jasných farbách, iní, z toho istého dôvodu v temných.
My vám však ponúkame exkurziu do minulosti. Do minulosti, ktorá dala vzniknúť tým najfantastickejším i najpodnetnejším myšlienkam. Ideám, ktoré vyformovali, či si to už prizná, alebo nie, i človeka 21. storočia.

                               Abecedný zoznam
  A

Abélard Pierre
Albert Veľký
Akvinský Tomáš
Anzelm z Canterbury
Augustinus
Aurelius Marcus
Avicenna (Ibn Síná)

L

Leibnitz Gottfried Wilhelm
Leonardo da Vinci
Locke John
Lomonosov Michail VasilievičB

Bacon Francis
Bacon Roger
Bayle Pierre
Boethius
Bruno Giordano

M

Machiavelli Niccolo
Maimonides
La Mettrie Julien Offray de
Morus Thomas
Montaigne Michel de
Montesquieu Charles de Secondat

C

Campanella Tommaso
Cicero Marcus Tulius
Condorcet Antoine

N

Newton Isaac

D

D´Alembert Jean le Rond
Demokritos z Abdér
Descartes René
Diderot Denis
Diogenes zo Sinópy

O

Ockham William

E

Majster Eckhart
Empedokles z Akragantu
Epikuros zo Samu
Eriugena Ján Scotus

P

Paracelsus
Patrizzi Francesco
Platón
Plethon Georgios Gemistos
Plótinos
Pomponazzi Pietro
Pythagoras zo Samu

F

Focios
Ficino Marsilio

R

Rotterdamský Erazmus
Rousseaue Jean Jacques

G

Galilei Galileo
Grotius Hugo

S

Seneca Lucius Aeneus
Sofisti
Sokrates

H

Herakleitos z Efezu

T

Thales z Milétu  

K

Komenský Ján Amos
Koperník Mikuláš
Kuzánsky Mikuláš

V

Vico Giambattista
Voltaire François-Marie Arouet


Z

Zenón z Kítia a stoici