Mozaika storočia

Mozaika storočia

V auguste 2006 sa Slovenský rozhlas pripojil k projektu denníka SME a Ústavu pamäti národa MOZAIKA STOROČIA.
Sedemdielny cyklus (1. série)  zachytáva sedem kľúčových udalostí 20.storočia v našich dejinách z pohľadu ľudí, ktorí ich zažili. Príbehy pamätníkov zaznamenali poslucháči Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Popri „veľkých dejinách" vznikla tak kniha „malých dejín", ktorú píše mikrofón a spomienky tzv. obyčajných ľudí. Je to apel a memento pre budúce generácie. Cyklus vysielal Slovenský rozhlas od augusta 2006 do februára 2007. Mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti. Poslucháči ocenili najmä prepojenie mladej generácie so starou a takéto uchovávanie historickej pamäti. Tento projekt vznikol v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu ako výsledok tvorivej dielne pod vedením redaktorky Táne Kusej v spolupráci s Rádiom Inet, využívajúc zvukové dokumenty a dobovú hudbu z Archívu Slovenského rozhlasu.

Debut najmladšej generácie fíčristov ocenil Literárny fond Prémiou za novinársku tvorbu 2006.

1. séria

2. séria

3. séria

Autorkou rozhlasového projektu (aj I. i II. série) bola PhDr. Táňa Kusá.