Bocian to má ťažké

Bocian to má ťažké

Konečne bol prekonaný názor, že o partnerských vzťahoch, o sexe, o výchove sa s dieťaťom má diskutovať najskôr na druhom stupni základných škôl. Je to neskoro, pretože práve deti vo veku 7, 8, 9 rokov sú najviac prístupné téme láska. Láska k rodičom, vzťahy s priateľmi, kamarátstvo. Osem, deväť ročné dieťa nemá absolútne žiadny problém, neprejavuje ani tie najmenšie rozpaky, ak sa hovorí o ľúbostných vzťahoch.

Cyklus sa stretol s veľkým ohlasom, stal sa vynikajúcou učebnou pomôckou pri výuke predmetu - výchova k manželstvu a k rodičovstvu. Dospelí majú často problémy pomenovať veci tým pravým menom. Od detí vyzneli prirodzene a tak boli aj ich rovesníkmi chápané. Práve tento prístup si môžu pedagógovia osvojiť. Využiť ho môžu aj detskí užívatelia internetu. Cyklus Bocian to má ťažké bol ocenený medzinárodnou cenou UNICEF.

1.časť: Zaujímavé názory na to, ako vzniká život

2.časť: Eva Poliaková s deťmi o láske

3.časť: Na takéto veci máš ešte dosť času

4.časť: Narodenie dieťaťa, pôrod, starostlivosť o novorodenca

5.časť: Láska, bože láska, kde ťa ľudia berú

6.časť: Janka raz povedala svojmu bratrancovi, že si ho chce vziať za muža

7.časť: prečo sú sny dôležité pre našu budúcnosť

8.časť: Čo je to zmysel života

9.časť: Stretávame sa s cudzími ľuďmi, nie všetci sú úprimní a myslia to s deťmi dobre

Katarína Kacerová