Zabudnutí legionári

Zabudnutí legionári

V novovzniknutom Československu po roku 1918 príslušníci zahraničného vojska, ktoré až dodatočne bolo pomenované ako Československé légie, boli jednou z najdôležitejších opôr vznikajúcej demokratickej republiky. Legionári boli jadrom pri budovaní československej armády, mnohí z nich sa stali vynikajúcimi dôstojníkmi a generálmi. Tisícky z nich sa stali súčasťou štátnej správy, finančnej polície, žandárstva, ale väčšina sa vrátila k pôvodným povolaniam. Mnohí z nich sa však opäť zachovali statočne a zapojili sa do protinacistického odboja, do Slovenského národného povstania alebo do zahraničného vojska na východnom či západnom fronte alebo počas bojov v severnej Afrike alebo Palestíne.

Rozhlasový 10-dielny cyklu Zabudnutí legionári pripomenie týchto takmer 100 tisíc mužov, ktorí bojovali v rokoch 1914-1918 za ešte neexistujúci československý štát. A práve v tomto je príbeh československých legionárov nevšedný a v dejinách až ojedinelý. Cyklus polhodinových relácií je najmä o tom, ako sa formoval česko - slovenský zahraničný odboj počas Prvej svetovej vojny vo Francúzsku, Rusku, Taliansku, kto boli inšpirátori budovania takýchto vojenských jednotiek. Pripomenieme si viacerých legionárov pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí upadli do zabudnutia, hoci aj počas 2.svetovej vojny neváhali bojovať za oslobodenie ČSR a jeho obnovu. Po nástupe komunizmu v roku 1948 ich osudy poznamenalo prenasledovanie, spoločenská diskriminácia, súdy, väznenie či až fyzická likvidácia, teda systematické vymazávanie z historickej pamäte. Ku komplexnej rehabilitácií Československých légií dochádza až od roku 1990. Cyklus Zabudnutí legionári je jedným z viacerých príspevkov do mozaiky obnovovanej historickej pamäte poslucháčov Slovenského rozhlasu.

legionari_460.jpg


 OBSAH  
 1. kapitola: Vznik a dobový význam Československých légií  
 2. kapitola: Nábor a formovanie Československých légií
 3. kapitola: Československé légie vo Francúzsku
 4. kapitola: Československé légie v Rusku
 5. kapitola:Československé légie v Taliansku
 6. kapitola: Československé légie po Veľkej vojne

 7. kapitola: Československí legionári a II. svetová vojna
 8. kapitola: Osudy legionárov po roku 1945
 9. kapitola: Tomáš Garrigue Masaryk a československé légie
 10. kapitola: Československé légie a naša historická pamäť