Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Kaštieľ Strážky

Kaštieľ Strážky

Hostia:
Katarína Beňová, Slovenská národná galéria
Mária Šelepová, Kaštieľ Strážky - SNG

Tento kaštieľ patrí medzi mnohé architektonické skvosty Spiša. Súčasťou areálu je okrem anglického parku aj kostol svätej Anny a zvonica a celý tento komplex je národnou kultúrnou pamiatkou. S týmto miestom je napríklad spätý život a dielo maliara Ladislava Medňanského, 400 rokov bolo centrom vzdelanosti a naozaj rodinnej súdržnosti a úcty k predkom. Tí najstarší pochádzali z Bosny respektíve Chorvátska. Vďaka všetkým vlastníkom ale aj zhode šťastných okolností dnes nájdeme kaštieľ Strážky v podobe, ktorú jej dala posledná barokovo-klasicistická prestavba a kam sa môžeme nespočetnekrát vracať za poznaním a relaxom.

Kaštieľ Strážky

Peter Turčík