Hrad Branč

Hrad Branč

Hosť: Mgr. Peter Grznár, Krajský pamiatkový úrad, Trnava

Hrad Branč patrí do sústavy stredovekých fortifikácií na pravom brehu dolného toku Váhu. Nachádza sa na severovýchode Záhorskej nížiny, na rozhraní Bielych a Malých Karpát. Bol svedkom nielen sporov Uhorska s Českým kráľovstvom ale aj tvrdých represálií voči evanjelikom po smutne preslávených bratislavských súdoch v časoch radikálnej rekatolizácie po Vešeléniho sprisahaní.

Hrad Branč Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Peter Turčík