Články / Chvíľu s nimi pobudnúť

Jozef Kroner

Jozef Kroner

Publikum ho milovalo aj pre jeho prirodzenosť, bezprostrednosť a blízkosť k ľuďom...

Ladislav Chudík

Ladislav Chudík

Okrem toho, že bol hercom, bol aj recitátorom, pedagógom, šéfom Činohry SND, ale aj ministrom kultúry...

Leopold Haverl

Leopold Haverl

Jeho zamatový, priam až rozprávkový hlas sa nám prihováral z javiska, televízie, rozhlasu...

Gustáv Valach

Gustáv Valach

...o tom, ako sa dostal do divadla a k rozhlasu.

Július Pántik

Július Pántik

Chlapec z vidieka sa proti vôli rodičom vydá do hlavného mesta, aby nasledoval svoj sen - stať sa hercom...

František Dibarbora

František Dibarbora

Ľudia ho milovali nielen na divadelných doskách, ale aj v televízii, a aj v rozhlase...

Karol Machata

Karol Machata

V našom archíve sa k jeho menu viaže až 4455 odkazov...

Ctibor Filčík

Ctibor Filčík

Profesionál s medzinárodným uznaním...

Dušan Martinček

Dušan Martinček

Je to skladateľ pozvoľný a snaživý, ktorý sa vystríha napodobeninám a produkuje len limitované množstvo diel. Napriek tomu, každé jeho dielo má svoju reálnu váhu a zmysel...