Historia Magistra Vitae

Historia Magistra Vitae

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Cyklus redakčne pripravili Táňa Kusá, Peter Turčík a Mária Michalková.


Abecedný zoznam tém

 A - armády

Armády 1. časť
Armády 2. časť
Detská križiacka výprava
 O- osobnosti

Milan Rastislav Štefánik 1. časť
Milan Rastislav Štefánik 2. časť
Milan Rastislav Štefánik 3. časť
Aurel Stodola
Eleanóra Akvitánska

  D - duchovné hnutia a rády

 
Rehole a rády
  Pútnictvo
  Veľká schizma kresťanstva
  Kartuziáni
  Jezuiti
  Juraj Pavlin Bajan
  Cisterciáni
  Sv. František a sv. Martin
  Prví pustovníci

P - politika

Demokracia a diktatúra
Ideálny panovník
Separatizmus
Slovenská myšlienka 1. časť
Slovenská myšlienka 2. časť
Slovenská myšlienka 3. časť
Arizácia
Osídľovanie Uhorska po Osmanoch
Slováci a Chorváti 800 rokov spolužitia 1. časť
Slováci a Chorváti 800 rokov spolužitia 2. časť
Slováci a Chorváti 800 rokov spolužitia 3. časť
Slováci a Chorváti 800 rokov spolužitia 4. časť
Jozef Hajnóczy
Poľsko 1989
100. výročie založenia 1. ČSR
Od autonómie po marec 1939

  E - ekonomika

  Peniaze
  Peniaze na Slovensku
  Menová reforma v roku 1953
  Darex, Tuzex, bony
  Zlato, striebro, meď

R - remeslá

  Drotárstvo
 
Uhliarstvo

 - reformácia

Reformácia - korene a zdroje 1. časť
Reformácia v Uhorsku 2. časť
Rekatolizácia v Uhorsku 3. časť
Martin Luther a začiatky reformácie 4. časť
Čo dal protestantizmus ľudskej civilizácii? 5. časť
Reformácia na Slovensku a Žilinská synoda
Protestantský exil v Uhorsku v 17. storočí
Prípad Servetus
Tolerančný patent

 - revolúcie

  Anglická a americká revolúcia 1. časť
  Americká revolúcia 2. časť
  Francúzska revolúcia
  Ruská revolúcia

  G - geografia

 
Uhorsko-poľská kronika
  Balkán
  Žilina
  Bystrická dolina
  Severovýchod Uhorska
  Kysuce
  Dunaj
  Sedmohradsko 1. časť
  Sedmohradsko 2. časť
  Sedmohradsko 3. časť
  Sedmohradsko 4. časť
  Stredná Európa
  Neapolské a Sicílske kráľovstvo
 
  S - spoločnosť

  Rituály
  Mestské rituály
  Historické povedomie 1. časť
  Historické povedomie 2. časť
  Cestovné doklady
  Vysťahovalectvo zo Slovenska
  Stravovanie v 1. svetovej vojne
  Príbeh Árona Grünhuta

  Kultúra, umenie, veda

  Divadlá
  Sochy
  Od gotiky k renesancii
  Kolísky kultúry
  Majster Pavol a jeho Levoča
  Slovenskí egyptológovia
  Karolínska renesancia
  Trubadúri, igrici a jokulátori


  Bežný život starých Rimanov
 
  Byť občanom Ríma
  Morálka a vzdelávanie
  Chlieb a hry
  Stavby a náboženský kult
  Rodina
  Medicína, kúpele, stravovanie
  Inštitúcie a armáda
  Vojsko a odkaz antického Ríma
M - mestá

Mestské štáty v antickom Grécku a Ríme
Mestá v stredoveku
Mesto a štát Benátky
Mestá v stredovekom Uhorsku
Obrany stredovekých miest v Uhorsku
Florencia

(M - mestá) - Cen

trá civilizácie

Jeruzalem
Aachen
Ostrihom a Stoličný Belehrad
Santiago de Compostela
Konštantínopol
Rím
Vatikán
Antiochia
Alexandria
Avignon